Welkom


Bestellen van sleutels is op deze website voorlopig niet meer mogelijk.
In plaats daarvan zullen wij hier wel een zo volledig mogelijke catalogus gaan publiceren van in Nederland verkrijgbare en gangbare klaviersleutels, baardsleutels en kelderbandsleutels. Dit bedoeld als informatiebron.
In een later stadium zal het mogelijk zijn om nog sleutels uit de laatste voorraad te bestellen.
Het bestellen van de overige niet meer vooradige sleutels kunt u dan bij uw locale sleutelleverancier doen.
Verder werken wij aan uitgebreidere documentatie op het gebied van sleutels en sloten. Ook dit zal te zijner tijd op deze website worden gepubliceerd.
Wij danken onze klanten voor hun bestellingen en het in ons gestelde vertrouwen in de afgelopen 13 jaar.